Tjänster

  •  Diverse metallverk: svetsning, hakning, böjning, vridning, fräsning, borrning;
  •  Efterbehandling, sandblästring, högtrycksmålning;
  •  Metallkonstruktioner av byggnader: ramar, trappor, plattformar, grindar, grindar, metalldörrar;
  •  Reparation av skogsutrustning, lastare, grepp, master och reparation av släpvagnar.